Algemeen schadeformulier Motorrijtuigen schadeformulier
Doorlopende annulering schadeformulier Doorlopende reis schadeformulier

Schade melden

Dit is bedoeld om u alvast op weg te helpen met een schademelding.

Wat te doen bij schade?

 • een schade moet bij de verzekeraar aangemeld worden middels een zo goed mogelijk ingevuld en ondertekend schadeformulier.
 • U kunt dit formulier sturen naar KR8-in verzekeringen te Breda. Maak kopieën en bewaar deze.
 • eventueel voor de schade van belang zijnde stukken (een kopie aangifte bij politie, aanschafnota’s, reparatienota’s enz.) moet u met het formulier mee zenden.
 • bewaar beschadigde stukken tot na afwikkeling van de schade.
 • voer eventuele noodreparaties uit, maar repareer een schade niet direct. Uw schade moet aantoonbaar zijn en in sommige gevallen betekent dat, gezien kunnen worden.

Hoe werkt een schademelding?

 • uw schadeformulier met eventueel bijgevoegde stukken wordt door KR8-in Verzekeringen aan de maatschappij gezonden.
 • indien noodzakelijk regelt KR8-in in samenwerking met VCN Support dat er een expert ter beoordeling van uw schade wordt ingeschakeld. De meeste maatschappijen hanteren een expertiselimiet van ongeveer Euro 500,00. Wordt de schade lager geschat dan kunt u een claim indienen middels een reparatie- of pro forma nota. Wordt de schade hoger geschat dan de limiet, zal er een expert ingeschakeld moeten worden.
 • na ontvangst van het formulier en de eventuele noodzakelijke andere stukken zal de maatschappij uw claim beoordelen.
 • als de schade onder de dekking van de polis valt, wordt er door de maatschappij een uitkering gedaan rechtstreeks aan uzelf.
 • KR8-in verzekeringen fungeert als uw tussenpersoon. Voor vragen over schade of de afwikkeling ervan kunt u dan ook bij ons terecht.
 • als uw tussenpersoon houden wij u op de hoogte van het verloop van de schade. Gemiddeld duurt de afwikkeling van een schade ongeveer 4 weken.

Specifieke schades

 • bij waterschade zult u logischerwijs in eerste instantie de oorzaak moeten aanpakken. Daarna is het verstandig om de waterschade eerst op te laten drogen. Vaak valt de schade dan achteraf erg mee. Meldt een waterschade wel altijd direct.
 • bij inbraak/diefstalschade is het van belang dat u direct aangifte bij de politie doet en vraagt om een kopie van de aangifte. Deze heeft de verzekeraar nodig voor afwikkeling. Het is altijd mogelijk om aanvullende aangifte te doen als er sprake is van meer diefstal dan in eerste instantie geconstateerd is.
 • bij ruitschade kunt u een glaszetter bellen en opdracht geven tot reparatie/vervanging. De nota kunt u tezamen met het schadeformulier meesturen, hierbij is ook de expertiselimiet van toepassing.
 • bij brandschade dient u altijd het beschadigde artikel cq. beschadigde artikelen goed te bewaren. Mocht er sprake zijn van een grote schade, dan zal de brandweer al een Salvage medewerker hebben ingeschakeld voor beredding, maar ook melding richting uw verzekeraar. Deze zal altijd zelf via uw maatschappij een expert inschakelen.
 • bij blikseminslag moet er een bewijs van een specialist overlegd worden waaruit blijkt dat een beschadigd artikel als gevolg van inductie (overspanning) beschadigd is geraakt. Niet altijd hoeft hier een expert voor worden ingeschakeld. U kunt dus zelf al acties ondernemen. De eerder genoemde expertiselimiet is wel van toepassing.